Sözlükte "tepegöz" ne demek?

1. Dar alınlı, gözleri saçlarının bittiği yere çok yakın görünen (kimse); aynalar ve mercekler yardımıyla, saydam olan ya da olmayan belgeleri, genellikle konferansçının arkasına yerleştirilmiş bir ekran üzerine yansıtmaya yarayan aygıt (retroprojektör).
2. Dikkatsizce, sağa sola çarparak yürüyen (kimse).
3. Medinekurdunun arakonakçısı, tepegözlerin örnek türü olan küçük kabuklu (cyclops strenuus)tepegöz

Tepegöz kelimesinin ingilizcesi

overhead projector